พันธกิจของเรา

          กลุ่มบริหารทั่วไป มุ่งให้บริการ ด้วยการส่งเสริม และปกป้องให้บุคลากรของโรงเรียน มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สนับสนุนและประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ราชการ ชุมชนและท้องถิ่นที่จะพัฒนาให้โรงเรียน ไปสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน พัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม พัฒนาสิ่งแวดล้อม

 

กิจกรรมของเรา

การรักษาสิ่งที่เสียให้กลับมาดีทำได้ไม่ยาก...แต่การรักษาของที่ดีไม่ให้เสียนั้น..ยากกว่า

ข่าวสารทั่วไป

13 ตุลาคม 2564

นำนักเรียนเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์เข็ม1เพิ่มเติม

นางสาวเพชรณภัค นามแสงผา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นำคณะโดยมีนางยุพา  ยอดปัญญา หัวหน้างานอนามัย และคณะครูโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เข้าร่วมดูแลนักเรียนในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 (เพิ่มเติม) ณ ดรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ 

ไฟเซอร์รอบ2_๒๑๑๐๑๕_66.jpg
Read More

8 ตุลาคม 2564

นักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแก้วรับวัคซีนไฟเซอร์เข็ม1

นักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จำนวน 1,197 คน เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer ในโครงการ "Kick offสร้้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม" ณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

นักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในสังกัด . สมุท_๒๑๑๐๑๔_39.jpg
Read More

6 กันยายน 2564

รับมอบเจลพระราชทาน

ตัวแทนผู้บริหาร ครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ พนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานทำความสะอาดโรงเรียนได้เข้าร่วมรับมอบแอลกอฮอล์เจลพระราชทานจำนวน 4,000 หลอด เพื่อนำไปมอบให้บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแก้วในการใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีนายจิราพงศ์ จุติธนะเสฎฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้วเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

กรอบผู้บริหาร.jpg
Read More
 
IMG_4973
IMG_4973

press to zoom
IMG_4972
IMG_4972

press to zoom
IMG_4781
IMG_4781

press to zoom
IMG_4973
IMG_4973

press to zoom
1/42
 

CONTACT US

ที่อยู่ : 31 หมู่ 13 ถนนเทพรัตน ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540, ประเทศไทย

TEL: 02 - 316 - 6313  |  INFO@MYSITE.COM

Subscribe For Updates and Promotions

Thanks for submitting!